Serie 'AAN DE RAND' De serie prenten Aan de rand, van Josée Wuyts en Frans de Groot, bestaat uit 9 monumentale prenten waarvan de formaten variëren van klein tot groot. De prenten zijn ontstaan tussen 1996 en 2000. 'Aan de rand' is voor Frans de Groot een beleving vanuit psalm 141 waarin de woorden 'als scheuren en barsten in de akker zo ligt mijn gebeente aan de rand…'. Het gaat Frans de Groot hier om de plaats van de figuur, de tegenstelling van krassen in het landschap ten opzichte van de menselijke figuur, de kwetsbaarheid van de mens. Voor Josée Wuyts zijn de woorden 'aan de rand' bepalend. Zij plaatst het individu naast de anderen, ze benadrukt de mogelijkheden en onmogelijkheden die deze plaats - aan de rand- kan veroorzaken. De beleving speelt zich af in de ideeënwereld van de mens. De kunstenaars zijn gefascineerd door de woorden 'aan de rand'. Ondanks, dat beider opvattingen verschillend zijn resulteert hun samenwerking in een prent waarin de gedachten elkaar aanvullen.